Våre produkter

bordbonneterning-1-1

BORDBØNNTERNINGEN

 

BORDBØNNTERNINGEN er et naturprodukt som er tilvirket av “KILLI TREDREIING” på Otta i Gudbrandsdalen. Tekstene er gravert med laser av “IDE SYSTEMER” i Solbergelva

BORDBØNNTERNINGEN er et hjelpemiddel i trosopplæringen.
Den er laget for à hjelpe oss med bordbønnen.
• Noen av oss kan glemme å be bordbønn.
• Andre strever med â be en bordbønn.
• Det er ikke alle som har sangstemme til à synge et bordvers.
• Den samme bordbønnen hver dag kan være en god vane, men litt variasjon kan bevisstgiøre.

BORDBØNNTERNINGEN kan brukes slik:
• Den ligger alltid på spisebordet.
• Barn, som kan lese, og voksne veksler på å be.
• Voksne kan evt. lese bønnen for de minste barna.

BORDBØNNTERNINGEN kan
• ligge på spisebordet og hjelpe oss til å huske bordbønnen.
• aktivisere barna.
• skape forventning.

 

BORDBØNNTERNINGEN hjelper oss til å huske
• at Gud har skapt oss, og at alt tilhører Ham.
• at vi er døpt.
• at vi har grunn til å være takknemlige fordi vi har alt det vi trenger for å leve.
• at vi må be Gud hjelpe oss til å leve slik at vi deler med andre.

BORDBØNNTERNINGEN har 6 forskjellige og korte bordbønner.
To av dem har melodi og kan synges.
“Hvorfor ber vi bordbønn?”
“Vi giør det for å takke Gud for alt Han har gjort for oss og alt Han gir oss.”
“Vi gjør det også for å be Gud velsigne maten vår, oss selv og hjemmet vårt.”

 

BORDBØNNTERNINGEN rulles (forsiktig) fra hånden ned på en duk eller brikke, og den bønnen som kommer opp, blir bedt høyt.

Prisen er kr. 210,-. + evt. frakt

bibel-spill-400x400

BIBEL-SPILLET

 

Illustrasjonene er laget av Trond Tøllefsen, Kristiansand

BIBEL-SPILLET er et nytt (2019) spill som kan brukes
i familier, konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid
og blant voksne. Det er et spill som på en hyggelig måte gir mye
bibelkunnskap.

BIBEL-SPILLET krever ingen kunnskaper, men det gir
viktige kunnskaper.

BIBEL-SPILLET er et godt hjelpemiddel i trosopplæringen.

BIBELSPILLET består av 12 «plater» og 120 spørsmålskort.
På hver «plate» er det en tegning med bibelsk motiv og 10 svar.
Spørsmålene leses opp, ett av gangen, og den som finner
svaret på «sin» plate, leser svaret høyt, får spørsmålskortet
og legger det oppå svaret med bildesiden opp.
Den som først får dekket alle «sine» 10 svar, har vunnet
det første spillet.
I spillet er det også en «fasit», der alle spørsmålene og svarene
står sammen med en henvisning til Bibelen.

Prisen er kr. 275,- + evt. frakt

122534679_648137422565429_4381924301925419529_n

Denne bønneboken vil vi gjerne gi som gave til alle som ønsker å bruke den.

Send navn og adresse til oss, så sender vi boken til deg.

Mottakeren skal ikke betale noe.

Liv og Jan-Fredrik Raastad

www.bordbonnterningen.no
40 40 74 52
Svøovegen 122,
3560 Hemsedal

Produktutvikling og distribusjon:

Liv og Jan-Fredrik Raastad

Svøovegen 122, 3560 Hemsedal

+47 40 40 74 52

bordbonnterningen@gmail.com

    Bestill